Ζητούμε Άνθρωπο που να Τολμήσει μια ταπεινή Προσευχή.

Θερμά Παρακαλώ τους Φίλους μου, όσους πιστεύουμε.
να κάνουμε μια προσευχή, όπου υπάρχουν εστίες φωτιάς,
πάραυτα να σταματήσουν.
Ένας αληθινά πιστός, μόλις βρεθεί, να κάνει την Ευχή του,
τότε το θαύμα να συμβεί, αυτή είναι η Ευχή μας.
Ακόμη και Σήμερα οι Φωτιές επιμένουν και κατατρώγουν περιουσίες.
Δόξα στον Θεό δεν έχουμε χάσει Ζωές.
Δεν βρέθηκε ό πιστός με την θερμή προσευχή.
Βέβαια θα σκεφτόταν κάποιος,
πόσοι το διάβασαν το αίτημα μας;
και από αυτούς, πόσοι κάναμε προσευχή;

"Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,
Σε Παρακαλούμε, να Σταματήσει η Φωτιά.
Εις Δόξα Θεού Πατρός,
με την Δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν".