Από την Καθημερινή! 10-8-2008
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΕΥΘΥΝΗ

Αποτελέσματα και εξελίξεις της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ

Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2007» του ΟΤΕ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες αρχές G3 της διεθνούς πρωτοβουλίας Global Reporting Initiative (GRI). Και με την πιστοποίηση του απενεμήθη και η διάκριση Επιπέδου Β. Μια διάκριση που υπερβαίνει κατά πολύ, πλέον, τη συμμόρφωση με τα ήδη αυστηρά κριτήρια που απαιτεί η εν λόγω πρωτοβουλία Για τις πολύπλευρες δραστηριότητες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ο ΟΤΕ το 2007 μέσω του Προγράμματος του «Σχέσεις Ευθύνης» διέθεσε, συνολικά, το πόσον των 8.057.091 ευρω. Αξονες του Προγράμματος ήταν, κατ’ αρχήν, η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και, γενικότερα, η προώθηση της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Οι επενδύσεις σε δίκτυο και ευρυζωνικότητα για την τριετία 2006-2008 ήταν ύψους 900 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2007 η ευρυζωνικότητα ήταν διαθέσιμη στην πλειονότητα της εδαφικής έκτασης της χώρας όπως και σε απόμακρες περιοχές της (Κρόκος Κοζάνης, Ανάφη, Λειψοί, Τροιζήνα, Χάλκη, Κάτω Τιθορέα, Καστελάνοι κ.α.).

Συνέχεια....

Από την Καθημερινή!
Οι ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν το μονόδρομο

Του Σταθη Χαϊκαλη

Οι διοικήσεις μιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας ενέργειας, μιας ισχυρής εταιρείας τηλεπικοινωνιών και μιας κραταιάς εγχώριας τράπεζας, βλέπουν κάθε μέρα τι γράφεται για τις επιχειρήσεις τους στο Internet... Δεν το κάνουν από μίμηση των τάσεων στο εξωτερικό, αλλά γιατί είναι πολύ χρήσιμο: δεκάδες καταναλωτές, σύλλογοι της περιφέρειας περνούν τα μηνύματά τους στο Διαδίκτυο και οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις αντιδράσεις μόνο στο Internet. Οι σκηνές από τις τρεις αυτές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις είναι ενδεικτικές για την παγκόσμια τάση επένδυσης του χώρου των business στο Internet, στις διαδραστικές του δυνατότητες, όπως παρέχονται από την τεχνολογία Web 2.0.

Συνέχεια....

Ελεύθερος Τύπος
1. Ζωή

2. Αθλητισμός