ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ...


Λίγα Λόγια για την Ιστορία του ΙΝΤΕΡΝΕΤ…

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ

Αυτό το μήνυμα έχει σκοπό να σας παρασύρει στην ΓΝΩΣΗ.

Το κεντρικό θέμα που παρουσιάζεται στην «υποδοχή» αφορά την ιστορία του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ