Ας κοιτάμε Δεξιά και Αριστερά...


Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ας προσέξουμε πόσα κρίνονται
σε κάποια δευτερόλεπτα, όταν όλα φαίνονται εντάξει....