Ποία κυβέρνηση είναι η καλύτερη;

«Ποία κυβέρνηση είναι η καλύτερη;

Αυτή που μας διδάσκει να κυβερνούμε τους εαυτούς μας.»

-Γκαίτε-

Άριστος, Καλός και Άχρηστος

Άριστος είναι εκείνος που διακρίνει μόνος του τα πρέποντα!
Καλός είναι εκείνος που ακολουθεί όσα ορθά του υποδεικνύουν οι άλλοι!
Άχρηστος είναι εκείνος που είναι ανίκανος και για τα δύο!
Μ. Βασίλειος