Το Τέλος στον Κόσμο, 21 Δεκεμβρίου 2012

 

21 Δεκεμβρίου 2012

να είναι το τέλος κάθε θλιβερής και ματαίας συνηθείας.

να είναι το τέλος κάθε πονηρής και άδικης πράξης.

να είναι το τέλος κάθε βιασμού, πνευματικού ή σωματικού, των συνανθρώπων μας.