Η παραγωγικότητα του ελληνικού κράτους

Η παραγωγικότητα του ελληνικού κράτους

Συνολικός πληθυσμός της χώρας : 10.000.000
Ατομα με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών: 3.000.0000
Απομένουν να εργαστούν : 7.000.000
Ατομα μικρότερα των 18 ετών : 3.000.000
Απομένουν να εργαστούν : 4.000.000
Δημόσιοι υπάλληλοι : 1.500.000
Απομένουν να εργαστούν : 2.500.000
Στρατιωτικοί και κληρικοί : 500.000
Απομένουν να εργαστούν : 2.000.000
Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι : 800.000
Απομένουν να εργαστούν : 1.200.000
Τεμπέληδες που δεν επιθυμούν εργασία : 1.108.000
Απομένουν να εργαστούν : 12.000
Φυλακισμένοι : 11.998
Απομένουν να εργαστούν : 2
Επομένως εσύ κι εγώ πρέπει να εργαζόμαστε σκληρά ... Ειδικά εσύ , επειδή εγώ έχω κουραστεί να τα κάνω όλα ! ...

Στην περίπτωσή μας εγώ, γιατί εσύ είσαι φρεσκοσυνταξιούχος ειδική κατηγορία!!!