ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΩΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΩΣ

Αγαπητοί φίλοι της Ελληνικής Γλώσσας.Μετά την απόφαση του ελληνικού υπουργείου παιδείας να κλείσει πολλά από τα σχολεία του εξωτερικού,(λόγω περικοπών), ειδικά τα τμήματα ελληνικών για ενήλικες ελληνικής καταγωγής και φιλλελήνων που παρακολουθούσαν μαθήματα ελληνικών, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό στο θέμα αυτό.Επίσης πολλοί άνθρωποι έχοντας ήδη πολλές υποχρεώσεις (εργασία, οικογένεια, μετακίνηση κλπ),δεν μπορούν να παρακολοθήσουν κάποιο ανάλογο τμήμα, ενώ η διδασκαλία στο σπίτι μέσω Ίντερνετ, θα ήταν μια μεγάλη εξυπηρέτηση.

Στο σκεπτικό αυτό δημιούργήθηκε η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ εξ΄αποστάσεως, βασισμένη στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της επάρκειας των Ελληνικών, με τρία επίπεδα γλωσσομάθειας, που πιστοποιείται κάθε χρόνο από εξεταστική επιτροπή του Υπουργείου παιδείας. Αυτό για όποιους ενήλικες επιθυμούν ανάλογη πιστοποίηση των Ελληνικών, ή απλά για τη δική τους βελτίωση της Ελληνικής Γλώσσας, από απλά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, μέχρι αναλύσεις λογοτεχνικών κειμένων.

Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω SKYPE, με οπτική επαφή, ακουστική και διαλεκτική κειμένων, καθώς και παραγωγή γραπτού Λόγου με άμεση βοήθεια, διόρθωση και συμβουλευτική, σε ζωντανό χρόνο, ένας προς έναν (Μέθοδος Αριστοτέλη, ένας δάσκαλος-ένας μαθητής).

Τα μαθήματα είναι σε δύο εξάμηνα τμήματα (Οκτώβριος - Μάρτιος) και (Μάρτιος- Αύγουστος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email : dimimantes-9@yahoo.gr Τα μαθήματα και οι εγγραφές ήδη άρχισαν.

ARISTOTELE'S ACADEMY GREEK CORSES

INTERNET GREEK CORSES for students with greek or forein (over seas) origin. Mr Dimitrios Mantes Greek School teacher - Ethnic School teacher, developed a greek curriculum corses for adults who interested to learn, write and speak modern Greek. Lessons will be available throu Skype, live convertation,writing and consulting comments.

More information -enrolments: dimimantes_9@yahoo.gr

ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

and....

Με εκτίμηση! Sincerely yours!

Δημήτριος Μαντές Dimitrios Mantes

Δάσκαλος Ελληνικής Γλώσσας

Ethnic- Modern greek school teacher

Αριστοτέλης ο Μέγας Διδάσκαλος.
Aristoeles,teacher of Alexander the Great!


Παρακολουθήστε το διάλογο, να μη βρεθείτε απροετοίμαστοι τουλάχιστόν!

cid:9E334160-2C5C-4C27-B9F0-0EA73DBB5E3A@local