Φωτογραφίες που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα.


4 από 23 from Vitsas-V

Φωτογραφίες που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα.


3 από 23 from Vitsas-V

Φωτογραφίες που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα.from Vitsas-V

Φωτογραφίες που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα.Social Photography


- Είναι σοκαριστικές;

- Ναι, είναι.by Vas.V.

- Είναι καλής ποιότητας και υψηλής ανάλυσης;

- Όχι, σχεδόν καμία από αυτές τις φωτογραφίες δεν είναι καλής ποιότητας.

- Τότε γιατί αξίζει να τις δω;

- Επειδή είναι απλά Σ Υ Γ Κ Λ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ

from Vitsas-V