Ώριμος - Ανώριμος

Ώριμος είναι εκείνος που γνωρίζει, αλλά κάνει πως δεν γνωρίζει.
Ανώριμος είναι εκείνος που δεν γνωρίζει, αλλά κάνει πως γνωρίζει!!!