Όποιος νομίζει ότι το στήσιμο των dominos απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο, ας ρίξει μια ματιά παρακάτωμε ένα απλό φτάρνισμα φτιάχνεις μια γιγάντια ομελέτα !!

ΜΗ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΜΗ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ...

Η ΝΕΑ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ...

Αυτά που ακούτε και διαβάζετε στα ΜΜΕ είναι όλα ψέματα.
Ο «σταθμός» δεν είναι πια ελληνικός . Άλλωστε στην δική μας περίπτωση ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ.
Λίγο πριν μπουν τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στην Αθήνα τα ΜΜΕ ούρλιαζαν
και πάλι και "προετοίμαζαν" το λαό να δεχτεί την υποταγή και την σκλαβιά.
Το ίδιο κάνουν και σήμερα όταν σύσσωμα μας «ενημερωνουν» ότι θα σωθούμε αν
προσφύγουμε στις «υπηρεσίες» του Δ.Ν.Τ.

Να θυμίσουμε βέβαια μερικά πράγματα από άλλες παλαιές εποχές, τι έλεγαν οι
ίδιοι όταν προετοίμαζαν τον λαό να δεχθει μια άλλη εισβολή, αυτή των
γερμανίων στρατευμάτων στην Αθήνα.
Προσέξτε τα επιχειρήματα που είναι «οικονομικής» φύσεως για πρόοδο και
ευημερία.

Το «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» του Λαμπράκη έγραφε στο κύριο θέμα του στις 29/4/1941:

«Εντός εικοσιτετραώρων η κατάληψις της χώρας μας θα έχει συμπληρωθή. Ετσι η
Ελλάς βγαίνει από τον πόλεμο - και βγαίνει οριστικώς από τον πόλεμον, καθ'
ον τρόπον εβγήκαν όλαι σχεδόν αι χώραι της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Δεν είνε μόνη η Ελλάς που ευρίσκεται εις αυτήν τη θέσιν. Από της Νορβηγίας
μέχρι του Ταινάρου και από των Πυρηναίων μέχρι των παρυφών της Ουκρανίας
υπάρχει δι' όλους τους λαούς της Ευρώπης απόλυτος ταυτότης εις τας πολιτικάς
και άλλας συνθήκας της υπάρξεώς των. Αυτό δεν το λέγομεν προς παρηγορίαν
μας.
Τα λέγομεν διά να τονίσωμεν τη βασικήν κατά τη γνώμην μας αλήθειαν που δεν
πρέπει ποτέ να φεύγη από τα μάτια μας, ότι δηλαδή τα ελληνικά προβλήματα που
εδημιουργήθησαν από της 27ης Απριλίου δεν ημπορούν να αντιμετωπισθούν παρά
εις το πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητος.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι εφεξής αποτελούμεν μέρος ενός εκτεταμένου
ηπειρωτικού συνόλου του οποίου όλα τα τμήματα θα έχουν αναποφεύκτως
κοινότητα κατευθύνσεων και προπαντός κοινότητα συμφερόντων, οικονομικών και
άλλων.
Αυτή η ηπειρωτική σύλληψις της υποστάσεώς μας πρέπει να αποτελέση το
πλαίσιον μέσα εις το οποίον θα κινηθούμε.
Η τύχη μας είναι εφεξής αρρήκτως συνδεδεμένη προς την τύχη της γηραιάς
Ηπείρου της οποίας αποτελούμεν τη νοτιοανατολικήν εσχατιάν».
Τελικά τίποτα δεν έχει αλλάξει..

http://mediaspotgr.blogspot.com/2010/04/blog-post_6563.html