Οι επισκέπτες μας, είναι από όλον τον κόσμο???Αγαπητοί φίλοι στις παρακάτω εικόνες θα δούμε τη δύναμη του "blog". Πρόκειται για στοιχεία παρμένα από την στατιστική υπηρεσία του Google Analytics.

mastiof.blogspot.com
ή monadiko.eu

Φωτογραφίες (από τον goikonomou@)

Φορολογία: Να ποιοί είναι πραγματικά φτωχοί!

Ο Φίλος goikonomou@ μας έστειλε by mail την παρακάτω σύνδεση:

Φορολογία: Να ποιοί είναι πραγματικά φτωχοί!

Εντυπωσιακό? Ω! Ναι! (2/2)

Η συνέχεια.... από τις εντυπωσιακές φωτογραφίες by mail - axarslan@