ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ…. nous commençons - we begin

Ας πούμε ότι το ποιοτικό είναι και ακριβό.

Ας αντισταθούμε, φίλοι μου, στο ακριβότερο.

Είναι τόσο απλό!

Το ακριβότερο, να γίνει ακριβό.

Ξεκινάμε λοιπόν;

ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ….


we say that qualitative is also expensive.
we resist, my friends, in most expensive.
it is so much simple!
Most expensive, will becomes expensive.
We begin therefore?

NO IN MOST EXPENSIVE….

<<<<>>>>

nous disons que le qualitatif est aussi cher.
nous résistons, mes amis, à le le plus cher.
Il est tellement simple !
Le "le plus cher", pour il devienne cher.
Commençons-nous donc ?

NON À LE LE PLUS CHER….