Αγορά Εργασία: Διευθυντής/τρια του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Διευθυντής/τρια του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Περιγραφή θέσης

Τίτλος θέσης: Διευθυντής/τρια του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
Πρόγραμμα / τομέας:
Αναφέρεται: στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Στόχος της θέσης:

Να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, σύμφωνα με τον πενταετή στρατηγικό σχεδιασμό, διαχειριζόμενος /η αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους και αναπτύσσοντας το ανθρώπινο δυναμικό, τα συστήματα και τις διαδικασίες με γνώμονα πάντα το όραμα, την αποστολή και τις βασικές αξίες της οργάνωσης.

Ο όρος ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει:

  • την οικονομική ανάπτυξη: αξιοποίηση της δράσης του τμήματος για την αύξηση των εσόδων, με έμφαση στην αύξηση του ποσοστού των εσόδων, που προέρχεται από τα μέλη και τους υποστηρικτές της ΔΑ, αξιοποίηση ευκαιριών εξεύρεσης πρόσθετων πόρων και ανάπτυξης νέων προγραμμάτων.
  • την ανάπτυξη και κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων: αξιοποίηση της δράσης του τμήματος για την αύξηση του αριθμού των μελών και των υποστηρικτών, βελτίωση της ένταξης των μελών σε δομές ακτιβισμού, αύξηση του αριθμού και της αποτελεσματικότητας των εθελοντικών δομών και ανάπτυξη νέων εργαλείων ακτιβισμού, κινητοποίηση ατόμων και ομάδων με διαφορετικά υπόβαθρα και από όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
  • την οργανωτική ανάπτυξη: αποσαφήνιση και δημιουργία διαδικασιών υλοποίησης αποφάσεων και λειτουργίας, ανάπτυξη νέων δομών και θέσεων εργασίας και δημιουργία διαδικασιών αξιολόγησης και αναφορών. συνέχεια....

EBZ - Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Προσφορά εργασίας - ΔΕΗ

ΔΕΗ - Προκηρύξεις θέσεων