Θέμα «χρόνου»!Τι σημαίνει «χρόνος»; Αναρωτήθηκες;
Μπορείς να δώσεις την απάντηση σου;
Θέλεις;

«Χρόνος είναι ότι έχει πια περάσει.
Αυτό που ζούμε είναι απόλαυση.
Ότι πρόκειται να συμβεί είναι η ελπίδα»

Ιωάννης ο Φίλος.

Θέματα ψυχικής πληρότητας


Λένε ότι τα μάτια
είναι τα παράθυρα της ψυχής.
Εστιάστε λοιπόν τα μάτια σας
σε θέματα ψυχικής πληρότητας.