Πλουσιος και Φτωχος

Φτωχός δέν είναι αυτός που δεν έχειν τίποτε, αλλά όποιος επιθυμεί να έχει πολλά.
Πλούσιος δέν είναι εκείνος πού έχει πολλά, αλλά αυτός πού δέν έχει ανάγκη από τίποτε.