Φόβος και Πίστη δεν πάνε μαζί.

Αυτοί που είναι γεμάτοι φόβο 
πάντα θα είναι περισσότεροι 
απ’ αυτούς που είναι γεμάτοι πίστη… 

Εσύ, με ποιους διαλέγεις να είσαι;

Ο Φόβος σε κυνηγά για να σε κατακτήσει.
Την Πίστη την αναζητάς για να κατακτηθείς.